Elsäkerhet innebär för oss:

 • Vi ska arbeta för att utforma och utföra säkra, samt underhålls- och skötselvänliga elanläggningar.
 • Vi arbetar ständigt med att uppmana om elsäkerheten hos våra kunder och deras anläggning.
 • Vi använder endast välutbildade elektriker.
 • Vi följer lagar och andra krav.
 • Utförda elarbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets egenkontroll, före och efter spänningssättning.
 • Riskanalys utförs före påbörjat arbete.
 • För arbeten, som kräver elarbetsansvarig, dvs. arbeten på en spänningssatt eller i bruk tagen anläggning, skall elarbetsansvarig alltid utses för den tid sådan krävs.
 • Allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Kvalitet innebär för oss:

 • Vi utvecklar kundens miljö och livskvalité genom effektiva energilösningar och service i världsklass.

Miljö innebär för oss:

 • Vi gör alltid bedömningar utefter bra miljöval av material och produkter.
 • Vi planerar transporter och logistik utefter ett effektivt miljötänk.
 • Vi har en effektiv och miljövänlig hantering av vårt avfall och vi återvinner så långt det är möjligt.
 • Vi är sedan 2009 miljödiplomerade.
 • Arbetsmiljö innebär för oss:
 • Nöjda medarbetare.
 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar samt personlig skyddsutrustning ska vara i sådant skick att de ger betryggande säkerhet.